Juridiskas personas
Fiziskas personas
piemēram 310956-11252