lv
Pieslēgties Reģistrēties
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS NOZARE
Kopsummā 724 uzņēmumi uz 30.06.2023 ir iesnieguši finanšu datus par 2022.gada darbības rezultātiem.

Visvairāk ir pārstāvēta ir citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (NACE kods 46.38) ar 140 uzņēmumiem.Lielākie šīs nozares pārstāvji ir SIA GLOBEX INTERNATIONAL ar EUR 35.9 miljonu apgrozījumu 2022.gadā ieņemot TOP 501 lielāko uzņēmumu topā 200 vietu pēc neto apgrozījuma. Otro vietu ieņem SIA SMART UNITED ar EUR 26.9 miljonu apgrozījumu, bet trešo vietu ieņem SIA LOTANA LV ar EUR 18.2 miljonu apgrozījumu 2022.gadā.

TOP3 lielākie uzņēmumi visā vairumtirdzniecības nozarē

Lai gan uz doto brīdi ne visi vairumtirdzniecības nozares uzņēmumi ir iesnieguši gada pārskatus, tomēr jau tagad ir izteikti 3 lielākie uzņēmumi pēc 2022.gada iesniegtajiem finanšu datiem. TOP 1.vietu iegūst SIA BALTIC SALES NETWORK , kas nodarbojas ar tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību jau kopš 1998.gada. 2022.gadā uzņēmumam izdevies sasniegt EUR 146.4 miljonu apgrozījumu, kas salīdzinot ar 2021.gada rezultātiem ir palielinājies par 9.6% un peļņa sasniedza EUR 910 tūkstošos. Uz doto brīdi uzņēmums ieņem 42.vietu Latvijas TOP 100 lielāko uzņēmumu topā.

Otrajā vietā ir uzņēmums SIA MV GROUP DISTRIBUTION LV, kas kopš 2005.gada darbojas dzērienu vairumtirdzniecībā un 2022.gadā tā apgrozījums sasniedzis EUR 80.4 miljonus (palielinoties par 5.4% pret 2021.gadu), bet tīrā peļņa EUR 1.127 miljonus, palielinoties par 24.5% salīdzinot ar 2021.gadu. SIA MV GROUP DISTRIBUTION LV pašreiz ieņem 71.vietu Latvijas TOP 100 lielāko uzņēmumu topā.

SIA FRESH FOOD LOGISTICS ieņem trešo vietu. Šis uzņēmums ir dibināts tikai 2019.gadā, nodarbojas ar pārtikas produktu, olu un tabakas nespecializētu vairumtirdzniecību. 2022.gadā uzņēmums ir spējis sasniegt EUR 66.5 miljonu apgrozījumu, kas palielinājies par 32.9%, bet peļņa sasniedza EUR 159 tūkstošus, palielinoties vairāk kā 3 reizes salīdzinot ar 2021.gadu.

Šo 3 lielāko uzņēmumu kopējais apgrozījums 2022.gadā sastāda 16% daļu pret visas nozares – EUR 1.541 miljardiem jeb teju 1/5 daļu.Nozares apskats Kopsummā vairumtirdzniecības nozarei 2022.gadā veicies labāk, kā iepriekšējos gados ņemot vērā, ka atlikušie COVID-19 pandēmijas ieviestie ierobežojumi tika atcelti jau 2022.gada sākumā un to darbība vairs netika traucēta, tomēr jāņem vērā, ka sākoties karam Ukrainā tika ieviestas sankcijas gan juridiskām, gan fiziskām personām, kas var ietekmēt šo nozari ilgtermiņā.

2022.gadā nozares kopējais apgrozījums palielinājies par 20.4% salīdzinot ar 2021.gadu, bet peļņa par 24.4% salīdzinot ar 2021.gadu.137 uzņēmumiem no 723 ir nodokļu parādi uz 07.06.2023, kas sastāda 19% no visiem uzņēmumiem. Šie nodokļu parādi valstij sastāda EUR 3.2 miljonus, kas var norādīt uz to, ka vairākiem uzņēmumiem ir problēmas sabalansēt ienākumus/izdevumus, kā arī naudas plūsmu – kā rezultātā, tie nav spējīgi samaksāt nodokļus. Kopumā 33 no visiem uzņēmumiem, kuriem ir nodokļu parādi ir 9 vai 10 riska klase, kā arī šiem uzņēmumiem ir anulēta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas attiecība un šie uzņēmumi vairs nevar veikt aktīvu saimniecisko darbību.

No visiem uzņēmumiem, 30% ir 2. un 3. riska klasē, kas ir ļoti labs rādītājs – vēršot uzmanību uz to, ka trešajā vietā ierindojas 95 uzņēmumi jeb 13% no kopskaita 9. riska klasē, norādot uz to, ka šiem uzņēmumiem ir problēmas ar naudas plūsmas sabalansēšanu un, iespējams, tiem tiks apturēta darbība tuvākajā laikā.

3.riska klasē lielākie uzņēmumi ir SIA FRESH FOOD LOGISTICS, SIA OVOSTAR EUROPE un SIA HANSA FOOD COMMODITIES . 9.riska klases uzņēmumi, ar lielāko neto apgrozījuma kritumu 2022.gadā ir SIA MASSA FOOD (nodarbojas ar pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecību) ar 92% kritumu 2022 gadā pret 2021.gada apgrozījumu ar EUR 2.179 miljonu samazinājumu, SIA TRUE IDEAL PRODUCT LATVIA (nodarbojas ar citu pārtikas produktu vairumtirdzniecību, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus) ar 72% kritumu jeb EUR 9.5 tūkstoši samazinājumu un SIA TĪRAIS ŪDENS (nodarbojas ar augļu un dārzeņu vairumtirdzniecību) ar 44% jeb EUR 86.1 tūkstošu samazinājumu.

1.riskā klasē ar vislabāko maksātspējas novērtējumu ir tikai 16 uzņēmumi. 3 lielākie uzņēmumi 2022.gadā pēc pašreiz iesniegtajiem gada pārskatiem ir SIA BALTIC SALES NETWORK ar EUR 146 miljonu apgrozījumu, SIA BERLAT TRADING ar EUR 31 miljonu apgrozījumu un SIA EAST SPIRITS ar EUR 29 miljonu apgrozījumu.

TOP 501 izmaiņas

No visiem nozares uzņēmumiem, 2021.gadā TOP 501 sarakstā iekļuva 12 uzņēmumi (vadoties pēc neto apgrozījuma), bet 2020.gadā tie bija 15 uzņēmumiem. 2021.gadā 6 uzņēmumi uzlaboja savu pozīciju, bet 9 pasliktināja to.

Izmaiņas aktīvos, uzņēmumu rentabilitātē

2022.gadā uzņēmumu kopējie aktīvi palielinājās par EUR 92 miljoniem jeb 20.1% salīdzinot ar 2021.gadu. Vislielākais aktīvu palielinājums ir uzņēmumiem SIA OVOSTAR EUROPE , uzņēmumiem SIA EIPU un SIA BALTIC SALES NETWORK . Vislielākais aktīvu samazinājums ir uzņēmumiem SIA DIAKONIA (nodarbojas ar dzērienu vairumtirdzniecību), SIA COFFEE ADDRESS SIA COFFEE ADDRESS (nodarbojas ar kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecību) un SIA MV GROUP DISTRIBUTION LV (nodarbojas ar dzērienu vairumtirdzniecību). Visi šie uzņēmumi nodarbojas ar pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību. Uzņēmumam SIA DIAKONIA 23.03.2023 tika ierosināts likvidācijas process, kopš 2023.gada jūlija tam ir arī nodokļu parādi un uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir fiziska persona no Baltkrievijas.

Kopējā vairumtirdzniecības uzņēmumu neto vērtība 2022.gadā palielinājusies par EUR 38 tūkstošiem sasniedzot EUR 11 miljonus, bet uzņēmumu kopējā likviditāte vidēji ir sasniegusi 102% pret 2021.gada 33%. Kopējā likviditāte norāda uz uzņēmuma spēju balansēt saistības pret uzņēmuma aktīviem, kas norāda, ka uzņēmumi kopumā ir atkopušies pēc COVID-19 gadiem un to kopējais finanšu stāvoklis uzlabojas.

Uzņēmumu kopējā rentabilitāte 2022.gadā sasniedza 279%, kas palielinājusies par 241% jeb 7.3 reizes, salīdzinot ar 2021.gadu, kad tā bija 38%. Šis rādītājs norāda uz to, ka kopš 2021.gada uzņēmumu ienesīgums jeb rentabilitāte ir palielinājusies.

2022.gadā 2 uzņēmumiem tika iesākts likvidācijas process, kas izbeigts 2022.gadā (papildus 2 citiem uzņēmumiem iepriekšējos gados iesāktie procesi izbeigti 2022.gadā). Kopumā 27 uzņēmumiem ir uzlikti liegumi to darbības veikšanai un teju visiem šiem uzņēmumiem ir nodokļu parādi pēdējā gada laikā.

Uz doto brīdi vairumtirdzniecības nozare ir atkopusies pēc COVID-19 ierobežojumiem, tomēr ir grūti pateikt, kā ieviestas sankcijas pret Krievijas Republikas, Baltkrievijas juridiskām un fiziskām personām, sakarā ar iebrukumu Ukrainā, var ietekmēt vairumtirdzniecības nozari. Ieviestās sankcijas liedz jebkāda veida sadarbību ar piegādātājiem kā arī iespēju eksportēt preces – kas var smagi ietekmēt dažāda veida uzņēmumus Latvijā ilgtermiņā, ņemot vērā, ka nav zināms, kad karš Ukrainā varētu beigties kā arī nav skaidrs, vai šīs sankcijas ir plānots atcelt.

Salīdzinoši mazs skaits uzņēmumu ir likvidēti (uz doto brīdi pēc pieejamajiem datiem) līdz 01.01.2023 vai arī saskaras ar finanšu grūtībām.