lv
Pieslēgties Reģistrēties
MAKSĀTNESPĒJA LATVIJĀ
Iesākumā ir jānoskaidro, kas ir maksātnespēja. Tas ir ar tiesas spriedumu konstatēts un apstiprināts parādnieka stāvoklis, kurā tas vairs nespēj nokārtot savas parādu saistības. Saskaņā ar Maksātnespējas likumu, parādnieks var būt gan fiziska persona, gan juridiska persona. Lai uzsāktu maksātnespēju parādniekam ir jāiesniedz pieteikums tiesā.

Saskaņā ar statistikas aģentūras "Eurostat" datiem to uzņēmumu skaits, kuri 2023. gada 2. ceturksnī pasludināja maksātnespēju, salīdzinot ar 1. ceturksni palielinājās par vairāk nekā 8%, ko veicināja problēmas pārtikas un mājokļu sektorā. (informācija no www.delfi.lv)

Salīdzinot šī gada janvāra līdz augusta periodu ar to pašu 2022.gada periodu, tad ir novērojams, ka 2023.gadā samazinājies maksātnespējas gadījumu skaits par 42.9%, jeb 2022.gadā janvāris-augusts tika reģistrēti 308 maksātnespējas gadījumi, bet 2023.gada periodā – 176.


Maksātnespējas 2023. gadā


Visvairāk maksātnespējas gadījumu 2023.gadā pasludināti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē, jeb 39, kas ir 22.2% no kopējā (175) skaita. Vismazāk maksātnespējas gadījumi (tikai 1) reģistrēti šādās nozarēs (pēc NACE Rev.2):

• citi pakalpojumi;

• finanšu un apdrošināšanas darbības;

• izglītība;

• ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija.


Vislielākais maksātnespēju skaits 2023.gadā ir mākslas, izklaides un atpūtas nozarē ar 1.66%, tam seko citu pakalpojumu nozarē ar 0.68%, trešajā vietā veselības un sociālās aprūpes nozare ar 0.34% maksātnespējām pret kopējo uzņēmumu skaitu.


Maksātnespējas 2022.gadā


Salīdzinoši pret 2023 gadu, visvairāk maksātnespējas gadījumu 2022.gadā pasludināti arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē, jeb 48, kas ir 24.5% no kopējā (196) skaita. Attiecīgi, 2023.gadā novērojams neliels samazinājums par 2.3% šajā nozarē. Vismazāk maksātnespējas gadījumi reģistrēti ieguves rūpniecība un karjeru izstrādes nozarē (1); mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (2), kā arī finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (2).


Vislielākais maksātnespēju skaits 2022.gadā ir citu pakalpojumu nozarē ar 4.11%, tam seko administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozare ar 0.60%, trešajā vietā mākslas, izklaides un atpūtas nozare ar 0.5% maksātnespējām pret kopējo uzņēmumu skaitu periodā janvāris-augusts.


Lielākie uzņēmumi ar ierosinātām maksātnespējām


2022.gadā lielākie uzņēmumi ar pasludinātajām maksātnespējām ir SIA MC DISTRIBUTION, SIA IDL GROUP un SIA TP CONSULTING.

SIA MC DISTRIBUTION nodarbojas ar mājsaimniecības preču vairumtirdzniecību (pēc NACE Rev.2 – 46.4 kods) ar apgrozījumu EUR 27 miljoni 2022. gadā, bet, diemžēl, zaudējumiem EUR 289 tūkstošiem. Uzņēmums atsāka aktīvu biznesu 2021.gadā pēc 2 gadu pauzes. Uzņēmuma maksātnespējas process ierosināts ar 26.05.2023.

SIA IDL GROUP nodarbojas ar cita veida specializētu vairumtirdzniecību (pēc NACE Rev.2 – 46.7 kods) ar apgrozījumus EUR 4.4 miljoniem 2022.gadā, bet, zaudējumiem EUR 113 tūkstoši apmērā. Salīdzinot ar 2021.gadu, uzņēmuma apgrozījums palielinājies par vairāk kā 2 reizēm. Tomēr, pēdējā gada laikā uzņēmums ir saskāries ar lieliem nodokļu parādiem, kas uz 07.08.2023 sastāda jau EUR 149.005,07. Uzņēmuma maksātnespējas process ierosināts ar 23.08.2023.

SIA TP CONSULTING nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (pēc NACE Rev.2 – 41.2 kods) ar apgrozījumu EUR 1.6 miljoni 2022. gadā, bet zaudējumiem EUR 138 tūkstoši apmērā. Lai gan 2021.gadā novērojams apgrozījuma kritums pret 2020.gadu, uzņēmums spēja to palielināt 2022.gadā par EUR 620 tūkstošiem. Papildus tam, SIA TP CONSULTING ir nodokļu parādi, kas uz 07.08.2023 sastāda EUR 77.496,29. Uzņēmuma maksātnespējas process ierosināts ar 06.06.2023.

Katras nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2022.g ar ierosinātām maksātnespējām


NACE nozareApgrozījums 2022.gadā, EURPeļņa/zaudējumi 2022.gadā, EUR
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, SIA SVS LATVIA787.298,--4.091,--
Apstrādes rūpniecība, SIA TOOL INDUSTRY621.049,--58.260,--
Būvniecība, SIA TP CONSULTING1.625.410,---138.919,--
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, AS INTERNATIONAL INVESTMENTS157.857,---479.328,--
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, SIA DEBITUM582.519,---322.701,--
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, SIA ZAPTE256.969,---14.838,--
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, SIA LKM SERVISS654.197,--17.254,--
Māksla, izklaide un atpūta, SIA LADEKO24.187,---310.997,--
Operācijas ar nekustamo īpašumu, SIA VITALA703.087,--3.316.065,--
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, SIA TRANSPORTATION TECHNOLOGY SOLUTIONS445.089,---355.280,--
Transports un uzglabāšana, SIA MERKURS-RIGANTE401.757,---524.273,--
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, SIA JUF FILTER325.822,---87.137,--
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, SIA MC DISTRIBUTION27.024.583,---289.190,--
Veselība un sociālā aprūpe, SIA BITĪTE MAIJA16.585,---9.745,--

Secinājumi


Salīdzinot 2023.gada janvāra-augusta periodu ar 2022.gada janvāra-augusta periodu, maksātnespēju skaits ir samazinājies teju uz pusi jeb par 42.9%. Tas var norādīt uz to, ka uzņēmumi ir pielāgojušies patreizējai Latvijas un pasaules politiskajai kā arī ekonomiskajai situācijai, bet nav paredzams kā mainīsies šie rādītāji līdz 2023.gada beigām.