Līdz 22.05.2020 dīkstāves pabalstus saņēmuši
11,102
uzņēmumi
67,362
darbinieki
3,757
pašnodarbinātie
Kopējā izmaksāta summa EUR 26,379,952
Dīkstāves pabalsta saņēmēji

Nodokļu brīvdienas piešķirtas 8,870 uzņēmumiem
(summa EUR 149,837,290).

Visvairāk pārstāvētās nozares, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstus (%)
Maksājumi valsts kopbudžetā 2019.g. (milj. EUR)
Lielākais nodokļu maksātājs
2019.g.
SIA "Circle K Latvia"
Lielākais IIN maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"
Lielākais VSAOI maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"

Iesniegti gada pārskati par 2019.gadu: 2,688