2014. gadā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par 0,9%.

16.02.2015

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas (%, salīdzināmajās cenās)

  2014.g. I – XII, salīdzinot ar 2013.g. I – XII (kalendāri izlīdzināts) 2014.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2014.gada XII salīdzinājumā ar
2014.g. 3.ceturksni (sezonāli izlīdzināts) 2013.g. 4.ceturksni (kalendāri izlīdzināts) 2014.g. XI (sezonāli izlīdzināts) 2013.g. XII (kalendāri izlīdzināts)
Visa rūpniecība -0,9 -0,7 -0,7 0,2 -0,5
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3,2 -0,9 0,2 -4,7 -4,3
Apstrādes rūpniecība -0,1 0,0 -1,7 1,4 -2,8
Pārtikas produktu ražošana 1,8 -1,0 -3,5 -1,7 -7,0
Tekstilizstrādājumu ražošana -8,1 -5,8 -13,5 -5,5 -17,9
Apģērbu ražošana -16,6 -4,5 -16,0 -14,9 -30,0
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles 7,1 1,0 4,0 -0,4 -1,8
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 11,5 3,4 2,8 1,3 10,6
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 1,5 4,4 0,2 3,9 7,5
Metālu ražošana -49,3 10,5 -20,5 -0,6 -26,8
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 2,4 -5,5 0,0 -3,6 3,8
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana/td> 61,2 4,2 57,7 20,8 74,6
Elektrisko iekārtu ražošana 5,0 1,1 4,5 3,3 10,1
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 5,1 1,1 4,5 3,3 10,1
Mēbeļu ražošana 9,8 1,2 9,9 -0,5 10,4
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) -25,0 -11,8 -31,7 -0,6 -27,0
Elektroenerģija un gāzes apgāde -6,6 3,6 2,8 -1,8 6,9


Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem un to aprēķinos izmantoto svaru struktūru pieejama CSP datubāzē sadaļā "Rūpniecība".

Avots: Centrālā statistikas pārvalde