Kreditēšana Latvijā. Ekspertu sarunā Latvijas Bankas ekonomisti iepazīstināja ar pētījumu par kreditēšanas un tautsaimniecības saikni Latvijā.

20.09.2014

Infografika

Neraugoties uz līdzšinējo Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, zemu procentu likmju vidi Latvijā un eiro zonā un banku kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem, kreditēšanas apjoms turpina samazināties gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Šādi pretēji vērsti procesi nav iespējami ilgstoši, bet vai drīzumā gaidāms brīdis, kad negatīvā kredītu pieauguma līkne sāks redzamāk ietekmēt iekšzemes kopproduktu?

Kreditēšanu ietekmē kā kredītu piedāvājums, tā kredītu pieprasījums. Vai bankas nekreditē, vai uzņēmumi ir piesardzīgi ar attīstību, vai trūkst labu projektu? Ņemot vērā, ka tieši uzņēmumu kreditēšanai ir lielāks devums tautsaimniecībai, tā "velk" uz augšu daudzas nozares. Eiropas Centrālās bankas padomes nesen pieņemtais lēmums par ilgtermiņa mērķētajām refinansēšanas operācijām šogad nozīmē arī līdz 560 miljoniem eiro, kas par rekordzemām likmēm caur bankām var tikt izmantoti Latvijas uzņēmumu attīstībai. Vai bankas un uzņēmumi izmantos šo iespēju?

Kreditēšanu atsevišķā eiro zonas valstī ietekmē gan iekšējs noskaņojums un notikumi, gan plašāki procesi kā kreditēšanas cikls eiro zonā. Kādi faktori un procesi visvairāk ietekmē kreditēšanu Latvijā?

Šajā Ekspertu sarunā Latvijas Bankas ekonomisti iepazīstināja ar pētījumu par kreditēšanas un tautsaimniecības saikni Latvijā, kā arī ievadīja diskusiju par reālajiem šī brīža faktoriem, kas veicina vai bremzē kreditēšanu. Šai diskusijā bija pārstāvēti akadēmiskā, finanšu sektora un uzņēmēju viedokļi.

SIA Crefo Rating komentārs:
Kreditēšanas piedāvājuma samazinājums rada uzņēmējiem papildus vēl stingrāku savas saimnieciskās darbības uzraudzību, lai spētu nodrošināt tekošo naudas plūsmu, kas tik ļoti trūkst lielākajai daļai uzņēmumu. Kā viens no instrumentiem varētu būt savu klientu un partneru maksātspējas izvērtēšana un uzraudzība, kas pieejama portālā
www.crediweb.lv.

Avots: Makroekonomika.lv