Tagad CrediWeb izziņās pieejama informācija par komersantu samaksātajiem nodokļiem.

29.04.2015

CrediWeb portālā pieejamie produkti un pakalpojumi nepārtraukti tiek atjaunoti un papildināti.

Tagad portālā pieejami Valsts ieņēmumu dienesta publiskotiem dati par nodokļu maksātāju (komersantu) iepriekšējā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu, norādot iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu.

Valsts ieņēmumu dienesta publicētajā informācijā norādīts, ka taksācijas gadā valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu aprēķina atskaitot no valsts kopbudžetā iemaksātās nodokļu summas atmaksāto summu, ņemot vērā arī pārskaitījumus no viena maksājuma veida uz otru.

Negatīvi kopējie maksājumi budžetā veidojas, ja atmaksātā summa pārsniedz iemaksāto.

Komersantam, kuram ir darbinieki, bet netiek veiktas VSAOI iemaksas parasti veidojas sekojošos gadījumos:
- darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – VSAOI un IIN ir iekļauts mikrouzņēmumu nodoklī;
- darba devējs neveic nodokļa iemaksas, piemēram darba devējam veidojas VSAOI parāds. Jāņem vērā, ka individuālais komersants ir pašnodarbinātā persona un VSAOI aprēķina un iemaksā par sevi kā pašnodarbinātais.

Situācijas, kad komersantam, kas nenodarbina nevienu darbinieku veidojas VSAOI iemaksas visbiežāk ir sastopamas, kad komersants nomaksā iepriekšējos taksācijas periodos izveidojušos nodokļu parādus.

Source: CrediWeb.lv