Līdz 30.06.2020 dīkstāves pabalstus saņēmuši
16,524
uzņēmumi
110,043
darbinieki
5,913
pašnodarbinātie
Kopējā izmaksāta summa EUR 46,216,175
Dīkstāves pabalsta saņēmēji

Nodokļu brīvdienas piešķirtas 12,293 uzņēmumiem
(summa EUR 211,454,040).

Visvairāk pārstāvētās nozares, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstus (%)
Maksājumi valsts kopbudžetā 2019.g. (milj. EUR)
Lielākais nodokļu maksātājs
2019.g.
SIA "Circle K Latvia"
Lielākais IIN maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"
Lielākais VSAOI maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"

Iesniegti gada pārskati par 2019.gadu: 6,256